بازتاب عملیات ایران در سرزمین‌های اشغالی در رسانه‌های ژاپن


تهران- ایرنا- رسانه‌های ژاپنی در واکنش به پاسخ گسترده موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران به اقدامات تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی نوشتند: اکنون خاورمیانه وارد مرحله جدیدی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85443419/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86