ایران و «بریکس»؛ منافع متقابل، ظرفیت‌های مکمل


تهران – ایرنا – عضویت جمهوری اسلامی ایران در گروه بریکس، ظرفیت های متقابل و مکمل دو طرف، نقش این گروه در شکل گیری نظم نوین جهانی و دلار زدایی و اهمیت توسعه بریکس در تغییر معادلات بین المللی از جمله موضوع هایی بود که در یکی دیگر از سلسله نشست های مجازی مشترک خبرگزاری اسپوتنیک روسیه و خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) با عنوان «توسعه بریکس» مورد بررسی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85214189/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84