ایران، حلقه طلایی اتصال «کمربند-راه» چین به جغرافیای اتحادیه عرب


تهران – ایرنا – همزمان با سفر رئیس جمهوری چین به عربستان، در ملاقات های پرتعداد دوجانبه یا چندجانبه وی با سران و مقامات ارشد کشورهای عربی–آفریقایی در ریاض، بر یک نکته مشترک تاکید شده است: “کمربنده-راه”؛ طرحی که برپایه یک نسخه چندهزار ساله به نام “جاده ابریشم” بنا شده ونام ایران همواره با آن عجین بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966026/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87