اوپک: روسیه بزرگ ترین صادر کننده نفت به چین و هند است


تهران-ایرنا- بر اساس گزارش ماه اوت سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، روسیه در ماه ژوئن ۲۰۲۳ برای پنجمین ماه متوالی به بزرگترین تامین کننده نفت چین و هند تبدیل شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85195378/%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA