اولین تحرکات گسترده نظامی چین پس از انتخابات تایوان


تهران- ایرنا- وزارت دفاع تایوان گفت که ۱۸ هواپیمای نیروی هوایی چین را هنگام انجام «گشتزنی مشترک» با ناوهای آن کشور در اطراف این جزیره ردیابی کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85357895/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86