انرژی و همکاری های تجاری؛ محور سفر رئیس جمهور کره جنوبی به عربستان و قطر


تهران – ایرنا – یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی امروز شنبه سفر منطقه ای خود به عربستان سعودی و قطر را آغاز کرد. رایزنی درخصوص گسترش همکاری ها در حوزه انرژی و گسترش مبادلات تجاری و سرمایه گذاری از مهم ترین اهداف این سفر خاورمیانه ای خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85265141/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86