اندونزی: شورای حقوق بشر باید به تخلفات اسرائیل رسیدگی کند


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه اندونزی به تازگی از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست تا به نقض جدی حقوق بشر فلسطینی‌ها توسط اسرائیل رسیدگی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85400262/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF