انتقاد آسه‌آن و استرالیا از اقدامات ناقض صلح در دریای جنوبی چین


تهران- ایرنا- اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) و استرالیا بدون اشاره مستقیم به پکن، از اقدام‌های ناقض صلح در دریای جنوبی چین انتقاد کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85409857/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86