امارات ۳ تفاهم‌نامه هسته‌ای با چین امضا کرد


تهران- ایرنا- شرکت انرژی هسته‌ای امارات از امضای ۳ یادداشت تفاهم با بخش انرژی هسته‌ای چین خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85104597/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B3-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF