اقتصاد چین در مدار رشد


تهران- ایرنا- کارشناسان بازار جهانی می‌گویند؛ به دنبال اعمال اقداماتی محرک مالی و بازرگانی جدید از سوی پکن، نشانه های رشد و ثبات در اقتصاد چین رو به افزایش گذاشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231269/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF