افزایش آمادگی دفاعی تایوان در واکنش به رزمایش هوایی ارتش چین


تهران- ایرنا – تایوان با آماده باش نیروی دریایی و فعال کردن سیستم های موشکی نسبت به رزمایش ۳۴ هواپیمای نظامی و ۹ کشتی جنگی چین در اطراف این جزیره واکنش نشان داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85016570/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86