افتتاح اولین کارخانه شرکت تولید نیمه رسانای تایوان در ژاپن


تهران- ایرنا- شرکت تولید نیمه رسانای تایوان، در میان نگرانی‌های کشورهای منطقه اولین کارخانه خود را در ژاپن تاسیس کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85397047/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86