اعتراض مردم ژاپن و کره جنوبی به جنجال نیروگاه اتمی فوکوشیما


تهران – ایرنا – گروه‌های زیست‌محیطی کره‌جنوبی روز سه‌شنبه پس از اعلام ژاپن درباره آغاز طرح خود برای شروع تخلیه آب رادیواکتیو از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در اقیانوس، دست به اعتراض زدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85206916/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7