استقبال سئول از سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکا در کره‌جنوبی


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه کره‌جنوبی در دیدار با مدیران شرکت‌های آمریکایی گفت: سئول تلاش ‌می‌کند با ایجاد محیط تجاری دوستانه، حضور شرکت‌های این کشور را برای سرمایه‌گذاری در کره‌جنوبی افزایش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85401882/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C