استرالیا پاسخ ایران را تهدید بزرگ برای امنیت اسرائیل خواند


تهران- ایرنا- استرالیا در واکنش به پاسخ گسترده موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران به اقدامات تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که این اقدام، تهدید بزرگ برای امنیت اسرائیل است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85443537/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF