استرالیا نیروی دریایی خود را قدرتمندتر می‌کند


تهران- ایرنا- کانبرا تصمیم دارد در سایه آنچه «افزایش احتمال رویارویی با چین» خوانده می‌شود، بزرگترین نیروی دریایی خود را از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون تشکیل دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85392437/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF