از سرگیری مذاکرات دریایی آمریکا و چین پس از توقف سه ساله


تهران- ایرنا- سخنگوی پنتاگون اعلام کرد: مقامات ارتش آمریکا برای نخستین بار از سال ۲۰۲۱ تاکنون با همتایان چینی خود در هاوایی دیدار و در مورد امنیت عملیاتی هوایی و دریایی، مذاکره کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85436663/%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87