ازپیوستن ایران به سازمان شانگهای تا استقبال جهانی از توافق عربستان و ایران


تهران-ایرنا-یادداشت تفاهم ایران برای پیوستن به سازمان همکاری شانگهای،توافق عربستان و ایران؛دهن کجی به بایدن،استقبال فرانسه ازتوافق ایران- عربستان، بیانیه انگلیس و فرانسه درمورد پیشرفت‌های هسته‌ای و موشکی ایران و بهت نتانیاهو ازتوافق ایران و عربستان مهمترین عناوین خبری بین الملل ایرنا درچندساعت گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054001/%D8%A7%D8%B2%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86