ارتش چین در صدد گسترش صنایع راهبردی درحوزه‌های نوظهور


تهران- ایرنا- ارتش چین در راستای پیشبرد اهداف رئیس جمهور این کشور، صنایع راهبردی در حوزه‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، فناوری‌های هوایی بدون سرنشین و فضای سایبری در جنگ‌های مدرن را گسترش می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85415225/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1