ادعای رسانه‌های سئول مبنی بر از بین رفتن حائل بین دوکره‌ و افزایش خطر درگیری‌ها


تهران – ایرنا – رسانه‌های کره‌جنوبی مدعی شدند که خطر درگیری‌های پیش‌بینی نشده میان دو کره افزایش یافته است زیرا پیونگ‌یانگ در نزدیکی مرزهای غربی رزمایش‌هایی با سلاح واقعی انجام داده و مناطق حائل ایجاد شده بر اساس توافقنامه نظامی دوکره در سال ۲۰۱۸ نقض شده و از بین رفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85347555/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4