آمریکا بانک‌های چینی را به علت همکاری با روسیه تهدید کرد


تهران- ایرنا- بلومبرگ گزارش داد که وزیر خزانه‌داری آمریکا پس از پایان سفر خود به چین، بانک‌ها و صادرکنندگان چینی را در صورت همکاری با روسیه تهدید به تحریم کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85438983/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF