آمریکا، استرالیا، ژاپن و فیلیپین در دریای جنوبی چین رزمایش برگزار می‌کنند


تهران- ایرنا- آمریکا، استرالیا، ژاپن و فیلیپین در بحبوحه تنش‌ها در دریای مورد مناقشه چین جنوبی، از برگزاری یک رزمایش مشترک در این آبراه در روز یکشنبه خبر دادند. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85436324/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1