آمادگی کره شمالی برای آزمایش یک سامانه موشک‌انداز جدید


تهران- ایرنا- رسانه‌های کره شمالی خبر دادند کیم جونگ اون در جریان آزمایش ارزیابی سامانه موشک‌انداز چندگانه قرار گرفته است که به زودی آزمایش رسمی آن انجام می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85457239/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF