آزادی مشروط نخست‌وزیر سابق تایلند


تهران- ایرنا- تاکسین شیناواترا نخست‌وزیر سابق تایلند پس از تحمل شش ماه حبس مطابق قانون آزادی مشروط برای بیماران و افراد مسن، از زندان آزاد می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85385206/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF