آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه و نحوه پیشبرد همکاری های ایران و چین بررسی شد


تهران – ایرنا – محسن بختیار سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن روز پنجشنبه در ملاقات با «لیو جیان چائو» وزیر امور بین الملل حزب حاکم چین، با وی در خصوص راه های گسترش روابط و اجرای توافق های میان دو کشور گفت و گو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85202190/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88